Experience Pyhä Tulevaisuus

Pyhän alueen kansainvälistymisen veturiyrityksenä toimiminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, ja pyrimme inspiroimaan myös muita alueen yrityksiä lähtemään kansainvälistymisen polulle. Yhdessä alihankkijoidemme kanssa haluamme olla entistä innovatiivisempi ja vastuullisempi majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluiden tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen mieliinpainuvia ja autenttisia elämyksiä arktiseen luontoon ja paikallisyhteisöön nojautuen.

Projektin tavoitteet

Projektin avulla edistämme yrityksemme strategiaa ja tavoitteita laajentamalla majoitus-, ravintola- sekä oheis- ja ohjelmapalveluiden kapasiteettia suunnitelmallisesti. Hanke mahdollistaa kansainvälisten ja laatutietoisten asiakkaiden palvelemisen, sekä suurempien ryhmien vastaanottamisen kerralla.

Experience Pyhä Tulevaisuus - hanke tukeekin Experience Pyhän  kasvun hakemista kansainvälisiltä markkinoilta eri puolilta maailmaa. Projektin myötä parannamme brändimme läsnäoloa ja kehitämme digitaalista asiakaskokemusta, sekä luomme selkeät toimintaraamit kasvun ja kansainvälistymisen saavuttamiseen.

Toteutusaika:

15.5.2023 – 29.2.2024

Hankkeen rahoitus:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen budjetti on 60 000€ ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee hanketta 36 000 eurolla.