Kasvava ja kehittyvä Experience Pyhä

Tavoitteenamme on kasvaa Pyhän alueen johtavaksi matkailuyritykseksi ja alueen kansainvälistymisen veturiksi. Aiomme laajentaa ja parantaa majoitus-, ravintola- sekä oheis- ja ohjelmapalveluidemme kapasiteettia ja laatua, erityisesti kehittäen keskeistä kohdettamme Sunday Morning Resortia kohti eksklusiivista täyden palvelun matkakohtetta. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa tavoittelemme innovatiivisempaa ja vastuullisempaa lähestymistapaa, tarjoten asiakkaillemme ikimuistoisia ja aitoja elämyksiä arktisen luonnon ja paikallisyhteisön ympäröimänä. Pyrimme myös toimimaan inspiraationa muille alueen yrityksille kansainvälistymisen tiellä.

Projektin tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Experience Pyhän matkailuinfrastruktuuria uuden ravintola- ja majoituskapasiteetin rakentamisen kautta. Hankkeen päättyessä valmiina on 20 uutta majoitusyksikköä, uusi ravintola Aihki, uusi lounge- ja vastaanottotila, uudet sisääntulo- ja pysäköintipaikat sekä parempi, maisemoitu yleisilme. Uusi ravintola Aihki tulee tarjoamaan korkealaatuisia ruokailuelämyksiä, kun taas uudet sviitit tarjoavat matkailijoille ensiluokkaista majoitusta.

Hankkeen odotetaan vaikuttavan merkittävästi sekä Experience Pyhän kasvuun ja projektin myötä pyritään edistämään kestävän ja dynaamisen liiketoimintaympäristön kehittymistä, mikä puolestaan tukee taloudellisia tavoitteita, kuten matkailutulojen kasvattamista, uusien työpaikkojen luomista ja paikallisen infrastruktuurin parantamista. Projektissa käytettävät huippuluokan laitteet ja ammattimainen suunnittelu ja rakentaminen nostavat Pyhä-Luoston alueen matkailuinfrastruktuurin entistä korkeammalle tasolle, mikä vahvistaa alueen vetovoimaa matkailukohteena.

Toteutusaika:

04.04.2024 - 31.12.2026

Hankkeen rahoitus:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen budjetti on 5 070 368€ ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee hanketta 1 774 629 eurolla.


Experience Pyhä Tulevaisuus

Pyhän alueen kansainvälistymisen veturiyrityksenä toimiminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, ja pyrimme inspiroimaan myös muita alueen yrityksiä lähtemään kansainvälistymisen polulle. Yhdessä alihankkijoidemme kanssa haluamme olla entistä innovatiivisempi ja vastuullisempi majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluiden tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen mieliinpainuvia ja autenttisia elämyksiä arktiseen luontoon ja paikallisyhteisöön nojautuen.

Projektin tavoitteet

Projektin avulla edistämme yrityksemme strategiaa ja tavoitteita laajentamalla majoitus-, ravintola- sekä oheis- ja ohjelmapalveluiden kapasiteettia suunnitelmallisesti. Hanke mahdollistaa kansainvälisten ja laatutietoisten asiakkaiden palvelemisen, sekä suurempien ryhmien vastaanottamisen kerralla.

Experience Pyhä Tulevaisuus - hanke tukeekin Experience Pyhän  kasvun hakemista kansainvälisiltä markkinoilta eri puolilta maailmaa. Projektin myötä parannamme brändimme läsnäoloa ja kehitämme digitaalista asiakaskokemusta, sekä luomme selkeät toimintaraamit kasvun ja kansainvälistymisen saavuttamiseen.

Toteutusaika:

15.5.2023 – 29.2.2024

Hankkeen rahoitus:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen budjetti on 60 000€ ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee hanketta 36 000 eurolla.